Ligging

Informatie

Scholengroep 9 telt in het totaal 2 scholen buitengewoon onderwijs met elk hun eigenheden:

Wemmel                             

 

 

 

Onderwijsaanbod

  • Type basisaanbod

  • Type 3

  • Inclusief onderwijs

Lennik                                 

 

Onderwijsaanbod

  • Type basisaanbod

  • Type 1

  • Type 8

logo inclusie.jpg
Logo Lentekind.jpg