Ligging

Informatie

Scholengroep 9 telt 2 scholen buitengewoon basisonderwijs met elk hun eigenheden:

Wemmel                             

 

 

 

Onderwijsaanbod

  • Type basisaanbod

  • Type 3

  • Inclusief onderwijs

Lennik                                 

 

Onderwijsaanbod

  • Type basisaanbod

  • Type 1

  • Type 8

logo inclusie.jpg
Logo Lentekind.jpg