Image by Element5 Digital

KWALITEIT

De basiswaarde van onze scholengroep is kwaliteit. Een vlag die vele ladingen dekt. De kwaliteit van onderwijs vertaalt zich immers niet enkel in de leerwinst van uw kind. Ook een school waar leerlingen zich goed voelen, waar leerkrachten met plezier voor de klas staan en waarover u tevreden bent, is een school die kwaliteit biedt. Daarnaast is ook de voortdurende bijscholing van het personeel, op alle niveaus, van groot belang.

Image by Ameen Fahmy

INNOVATIE & CREATIVITEIT

Kleine kinderen zijn van nature creatief en dus innovatief : alles wat ze doen is nieuw. Kleuters genieten, zonder meer. Ze zijn Plop en Bob de Bouwer, een prinses of juf. Naarmate kinderen ouder worden, neemt hun creativiteit soms af. Maar niet als het van ons afhangt. 

Image by Sharon McCutcheon

RESPECT VOOR DIVERSITEIT

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is er voor en door iedereen: leerlingen , leerkrachten en ouders van verschillende huidskleur, levensstijl, levensbeschouwing, godsdienst, taal, seksuele geaardheid, sociale achtergrond of gezinssamenstelling.

Bedreigend? Integendeel.

Elementary Classroom

BETROKKENHEID

Het geluk en de toekomst van uw kind, dat is voor u van het allergrootste belang. Daarmee staat u niet alleen. De directie, de leerkrachten en alle personeelsleden van onze scholen willen het allerbeste voor al hun leerlingen. Logisch toch dat we de krachten bundelen en zoveel mogelijk samenwerken?

Digital Mind

VORMING VAN DE

TOTALE PERSOON

Natuurlijk willen wij schitteren met de goede - intellectuele - resultaten van uw kind. Maar dat is niet onze enige betrachting.

Image by Joshua Rawson-Harris

OOG VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE

WERKELIJKHEID

Onze maatschappij evolueert razendsnel. Het onderwijs staat niet los van de vele veranderingen. Wel integendeel, onderwijs wordt steeds meer gezien als een richtinggevende factor. Onze taak is kinderen en jongeren voor te bereiden op de maatschappij van morgen. Daarom is het van het allergrootste belang dat een school ‘bij blijft’. 

Group Bonding

OPENHEID & 

VERDRAAGZAAM-

HEID

Het mooie van ons onderwijs is dat iedereen met elkaar geconfronteerd wordt. De verschillende godsdienstige en filosofische overtuigingen in onze klassen zijn een rijkdom. Onze scholen stimuleren jongeren om anderen met respect te behandelen en hun eigenheid te waarderen.