Personeelsbewegingen 01/01/2022
 

De tijdslijn ziet er als volgt uit:

  • Bekendmaking vacante lijst op woensdag 27 oktober 2021.

  • Kandidaturen kunnen gesteld worden tot uiterlijk maandag 15 november 2021. De centrale administratie zal de kandidaturen aan de directie bezorgen.

  • Interviews gebeuren tussen maandag 22 november 2021 en woensdag 8 december 2021.

  • De benoeming zal gebeuren door de Raad van Bestuur in de maand december 2021.

  • De kandidaten zullen verwittigd worden voor 1 januari 2022 door de centrale administratie.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij je directie.