Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is de inrichtende macht van scholengroep 9 en vergadert maandelijks.
Deze Raad bestaat uit 6 rechtstreeks verkozen, 3 gecoöpteerde leden en de algemeen directeur die een raadgevende stem heeft.

Leden RvB

Voorzitter: Carla Nelissen      voorzitterrvb@ringscholen.be

Leden:
Marc De Roover                 
Katelijne Van Bellingen
Dirk  Opdebeeck
Françoise Faucheux                
Marthe Pierco           
Emmanuel Reynaerts
Pieter Vanhecke                   
Caroline De Mulder

De administratieve zetel van de Raad van Bestuur bevindt zich op volgend adres:

Scholengroep 9
Raad van Bestuur
Nieuwstraat 122A

1730 Asse