Scholengemeenschappen

Decretaal worden een aantal taken van de scholengroep toevertrouwd aan de  scholengemeenschappen secundair onderwijs en basisonderwijs.
Een coördinerend directeur leidt elk van deze vergaderingen.

 

Missie:

 

 • De scholengemeenschap versterkt de pedagogisch-didactische werking van de scholen en streeft hiertoe (met respect voor de schooleigen context) een gemeenschappelijke benadering na.

Doelen:

 

 • Het begeleiden en motiveren van (startende) directies

 • Het versterken van de performantie van onze scholen(gemeenschap) op het vlak van…   

  • pedagogisch-didactisch handelen

  • schoolmanagement

  • beleidsvoerend vermogen

  • Kwaliteitsmanagement

   • Proactief en remediërend i.f.v. doorlichtingen

  • Marktaandeel

 • Het voorbereiden van de scholen(gemeenschap) op het veranderend onderwijslandschap.

 • Wisselwerking bestendigen tussen de scholen i.f.v. samenwerking en vertrouwen.

 • Uitbouwen, onderhouden en gemeenschappelijk stellen van een netwerk

 • De samenwerking met het basisonderwijs intensifiëren onder meer om de leerling een vlotte en efficiënte overgang van Bao naar SO te garanderen.

 

Hoe?:

 

 • Ondersteunen bij het ontwikkelen of bijsturen van de schoolvisies.

 • De scholengroep respecteert de specifieke schoolcontext.

 • Respecteren en maximaal delen van de expertise,de sterktes en de innovaties van de individuele scholen in een klimaat van veiligheid en vertrouwen.

 • Het vooropstellen van gemeenschappelijke doelen en de bereidheid om de eigen schoolwerking hierop af te stemmen.

 • Realiseren d.m.v. een gerichte keuze van werkthema’s.

 • Aanbieden en uitwerken van een gemeenschappelijk doelmatig navormingsaanbod:

  • Jaarlijks bepalen van prioritaire thema’s i.f.v. …

  • Maatschappelijke trends (radicalisering, actief burgerschap …)

  • Noden op schoolniveau (migratie&taal, opvolging doorlichting)

  • Deze agenda realiseren i.s.m. de pedagogische begeleidingsdienst.

  • Afstemmen navormingsplannen niveau school en niveau scholengemeenschap.

 • Bewaken, bestendigen en verhogen van de kwaliteit van onze scholen…

  • Vertrekken vanuit een uniform systeem waarbij de kwaliteit wordt bewaakt op niveau

   • Klant (leerwinst, welbevinden…)

   • Medewerkers (fg’s, vereiste diploma’s, professionalisering…)

   • Maatschappij (maatschappelijke verwachtingen gerealiseerd, partnerschappen, ?)

  • Dit gebruiken als uitgangspunt om het reflectief en innoverend vermogen te verhogen.

  • Dit instrument gebruiken ter voorbereiding en remediëring doorlichtingen (overleg pbd)

  • Zoeken naar gemeenschappelijke criteria voor ‘kwaliteit’. (aansluiten bij proces scholengroep)

 • Het versterken van de performantie van onze scholen(gemeenschap) op het vlak van…   

  • Studieaanbod en schoolprofilering.

   • Het studieaanbod en de schoolfprofielen afstemmen op

   • het regionale aanbod.

   • de vraag van de markt.

   • de behoeften van de arbeidsmarkt.

   • De lokale schoolcontext.

   • Kaderend binnen de ‘modernisering van het S.O.

 • Door samenwerking de aanwending van middelen (uren, financiën, know-how, menselijk kapitaal…) optimaliseren.

 • Regelgeving:

  • duiden en bewaken van het naleven

  • Individuele directies informeren en ondersteunen

  • Signaleren van problematische situaties en steun bieden bij het remediëren.


De hele organisatie kan rekenen op een beperkte centrale administratie.
Meer autonomie betekent meer verantwoordelijkheid!