Centrale administratie

Algemeen directeur

Patricia Van Eekenrode

Coördinerend directeur 

Basisonderwijs: Brenda Felix   

Secundair onderwijs: Eric Mathieu                         
 

Beleidsondersteuners

Joëlle Mertens (Groei en innovatie)
Frank Rochus (Groei en innovatie)
Nele Schellens (Internationalisering)

 

Beleidsmedewerker HR

Sylke Besbrugge

 

Dienst Financiën
Isabelle Moreels (Financieel Directeur)
Manu Fontaine (Hoofdboekhouder)
Inneke De Witte
Lars Maesfrancx
Sandy Mertens

Dienst Infrastructuur

Rony Hiel (Verantwoordelijke)
Griet Dedobbeleer (Beleidsmedewerker)
Jens Roobaert
Vincent Bogaerts

Dienst Informatie- en Communicatietechnologie

Jo De Wolf (Directeur ICT)

ICT - Technisch Team
Idriss Bouazzaoui
Tommy Coppens
Bart Wambacq
Niels Lammens

Gwenlich De Smedt

ICT - Systeembeheerders
Johan Van Campenhout
Gunter Cautaerts
                                                                                     
ICT - Pedagogisch Team
Sofie De Saeger
Inge Borremans

Onthaal en personeelsadministratie

Heidi Verhavert

Elke Mannaert

Administratie scholengemeenschappen

Nele Schellens

Elke Mannaert

Communicatie

Isabelle Maesfranckx
 

Preventieadviseur
Oona Smekens

 

Welzijn op het werk
Cohezio

 

Klachtencoördinator
Ben Verhaevert